LGD Dobra Widawa

loga_gora

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europ inwestująca w obszary wiejskie

Realizacja operacji pt.:
Rozwój bazy transportowej poprzez modernizację placu manewrowego oraz wprowadzenie innowacyjności

mającej na celu

Modernizację placu i wprowadzenie innowacyjności organizacyjnej w celu zwiększenia efektywności, wzrostu przychodów oraz wzrostu liczby zatrudnienia w przedsiębiorstwie

 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:  rozwijanie działalności gospodarczej.

Firma SOL-Trans przeprowadziła przy wsparciu LGD Dobra Widawa operację modernizacji własnej bazy transportowej w celu podniesienia efektywności wykonywanych usług.
LGD Dobra Widawa to Stowarzyszenie wspierające rozwój gmin i leżących na jej terenie w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.dobrawidawa.pl

wiersz2-002